Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

OUTLET Φυλλάδιο 5

Για παραγγελίες δεξιά στην στήλη  

Βούλα Κρύπη 

Ανεξάρτητη Συνεργάτης  Oriflame

Facebook Inbox: Boula Kripi 


oriflame.kripi@gmail.com